AGV vận chuyển Pallet

Dự án này hệ thống AGV vận chuyển các pallet có thùng từ khu vực lấy hàng ra bên ngoài.

Đối yêu cầu của khách hàng, Hợp Long đã lắp đặt hệ thống AGV cung cấp dịch vụ vận chuyển pallet giữa khu vực lấy hàng và gửi đi. Chuyển hướng thông qua điều hướng tự nhiên và hệ thống thang máy được thiết kế phù hợp với việc vận chuyển các pallet với các thùng hàng có trọng lượng lên đến 1000 kg.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *