AGV trong nhà kho đá nghệ thuật

Ứng dụng AGV để di chuyển các khối đá giữa các kho do robot điều khiển.

Hợp Long đã triển khai một AGV cho đối tác để tổ chức vận chuyển đá giữa toàn bộ các nhà kho do robot điều khiển. AGV giao tiếp với robot 24/7 và xử lý các lệnh do hệ thống ERP đưa ra. 

Dự án nhằm mục đích loại bỏ tất cả các tương tác thủ công. Nhân viên của đối tác được cung cấp giải pháp dịch vụ vận chuyển trọn gói và có thể tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi của họ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *